Mumbai và những chuyến tàu đêm

Mumbai và những chuyến tàu đêm

(VOV5) - Những bỡ ngỡ đầu đời, những trải nghiệm khi hoà nhập với cuộc sống, môi trường làm việc nơi đây, bắt đầu từ vị trí một nhân viên kinh...